PK-35 VANTAA RY:N ASIAKASTIETOJEN TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan PK-35 Vantaa ry:n toteuttamat asiakastietojen käsittelytavat. PK-35 Vantaa on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

PK-35 Vantaa ry (jäljempänä PK-35 Vantaa)

Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa

info@pk35vantaa.fi 

Y-tunnus: 2244246-7

YHTEYSTIEDOT ASIAKASTIETOJEN YLLÄPITOA KOSKEVISSA ASIOISSA

Benjamin Blomqvist

puh. 0509100395

info@pk35vantaa.fi

1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäljempänä täsmennetyllä tavalla. Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Suostumus kohdennettuun sähköiseen suoramarkkinointiin

 • Rekisteröity voi liittyä PK-35 Vantaan postituslistalle, jolloin lähetämme pääasiassa 1–2 kertaa kuukaudessa ja kotiottelutapahtumien ympärillä sähköpostitse kohdistetun uutiskirjeen, joka sisältää sinulle asiakastietojesi ja toimintasi perusteella kohdennettua sisältöä, tarjouksia tai etuja. Uutiskirjeet saattavat sisältää markkinointisisältöä ja tarjouksia myös PK-35 Vantaan yhteistyökumppaneilta.

Sopimuksen noudattamiseen, lakisääteisiin velvoitteisiin ja oikeutettuun etuun perustuva henkilöteitojen käsittely

 • Asiakkaan tunnistaminen sekä asiakkuuden hallinta
 • Asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi ja asiakassuhdeviestintä
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • raportointi sekä personointi
 • Väärinkäytösten estäminen
 • Markkinointi (asiakkaan erillisen suostumuksen mukaisesti)


  2. ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

PK-35 Vantaa kerää tietosuojaselosteessa mainittuja, henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joita ovat esimerkiksi:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot
 • Tilaus- ja asiakaspalautetiedot
 • Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyvät tiedot
 • Muut käyttäjän antamat tiedot

3. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana. Keräämme asiakastietoja myös lipunmyyntikumppanimme Evention lipunmyyntijärjestelmästä.

4. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN TAI SIIRTO

Tietoja voidaan käsitellä PK-35 Vantaan ulkopuolisilla tahoilla esimerkiksi uutiskirjeen lähettämiseen tai suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsääntöä EU:n komissio ei ole katsonut riittäväksi.

5. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

PK-35 Vantaa käyttää sivustollaan evästeitä (cookies). Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välillä.  Evästeitä voidaan käyttää myös palvelun laadun ja toiminnollisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen.

PK-35 Vantaa kehittää palveluaan aktiivisesti. Osa kehittämiseen liittyvistä prosesseista saattaa vaatia evästeiden tallentamista selaimeen, jotta PK-35 Vantaa voi arvioida sivustolla tehtyjen muutosten vaikutusta asiakkaidensa toimintaan. Käyttäjä voi estää kolmannen osapuolen evästeet kokonaan tai osittain selaimen asetuksista. 

6. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

7. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.  Henkilötietoja käsittelevät vain PK-35 Vantaan erikseen määrittämät henkilöt. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri on suojattu palomuurein sekä pääsy hallinnalla.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus tietojen tarkastukseen ja oikaisuun 

Asiakkaalla on henkiötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi, osoite ja sähköpostiosoite. PK-35 Vantaa tarvitsee myös tiedon, salliiko asiakas tietojensa toimittamisen sähköpostitse. PK-35 Vantaa lähettää tiedot vain asiakastietoihin tallennettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Asiakas voi haluttaessa korjata omat tietonsa lähettämällä sähköpostilla vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.  Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa mainitut tunnistetiedot.

Oikeus kieltää markkinointi ja peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin tai mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse info@pk35vantaa.fi.

Mikäli tietojen käsittely perustuu rekisteröiden suostumukseen, on rekisteröidyllä aina oikeus peruuttaa suostumuksensa, kuten esimerkiksi suoramarkkinointisuostumus, ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalla henkilölle tai sähköpostitse info@pk35vantaa.fi.

Oikeus tietojen poistoon

Asiakas voi halutessaan poistaa tietonsa rekisteristä lähettämättä kirjallisesti vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, joita ovat nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Mikäli asiakas kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin lähetetään hänelle vain asiakassuhdeviestintää.

 9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

PK-35 Vantaa pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.